Wonen in je

eigen stuk bos

Het kan een jaar duren of drie jaar. Misschien wordt het bestaande bouw, misschien kiezen we voor een perceel om deels nieuw op te bouwen. We staren ons niet blind op één scenario. Het belangrijkste is dat iedereen op hetzelfde plan zit.

Dit is het plan

Ontmoeten

We hebben een idee, maar de precieze uitvoering is afhankelijk van wie we ontmoeten. Van persoonlijkheden, kwaliteiten, wensen en (financiele) mogelijkheden. In 2021 willen we in ieder geval een groep van drie gezinnen maken die een klik hebben met elkaar. Er is tijd nodig om elkaar te leren kennen en begrijpen, en om zelf allemaal het gevoel te krijgen dat we dit echt met elkaar willen. Daar hoort ook bij dat we direct (online) gaan kijken naar plekken in Nederland die aansluiten bij onze ideeën. Zodat we op basis van voorbeelden gaan begrijpen wat er bij ons allemaal past. 

Zoeken en uitzoeken

We hebben het laatste anderhalf jaar talloze huizen en stukken grond zien langskomen. Ze waren soms zo verschillend, dat we elke keer gedwongen werden om te bedenken hoe we het mogelijk zouden maken. Daardoor zijn we in ons hoofd al behoorlijk getraind en weten we goed wat we wel en niet willen. En wat er wel en niet kan. Wanneer we als groepje van drie gaan zoeken naar een plek, zullen we die ontwikkeling nog eens samen doormaken. Een soort ‘serious gaming’ op Funda. Inclusief uitzoekwerk en met deskundigen praten. Van de mogelijkheden tot splitsing en onderlinge juridische afspraken, tot aan het nagaan van bestemmingsplannen en hypothecaire mogelijkheden. En dat is alleen nog maar het formele gedeelte. Alle persoonlijke behoeftes, gewoontes, grenzen en afspraken gaan ook langskomen. Laat staan de risico’s. 

Vinden

Misschien gaat het sneller, misschien duurt het langer. Maar wij denken dat het realistisch is om binnen twee jaar, ergens in Nederland, een plek te hebben gevonden. We hopen dat het midden-Nederland is, maar staan ook open voor andere gebieden. Zelfs voor uithoeken. Waar we voor gaan, heeft te maken met hoe iedereen erin staat. Voor ons is de onderlinge klik belangrijker dan de keuze voor een gebied. Juist omdat een goede buur zoveel belangrijker is dan een verre vriend. Een tot twee jaar bouwen aan een relatie en het uitdenken van de scenario’s gaat ons op de lange termijn veel opleveren. Als we totaal transparant zijn over elkaars wensen, zonder veel compromissen, kunnen we bovendien sneller handelen. Dat is nodig, want huizen, ook in buitengebieden, zijn nog steeds snel verkocht. En met drie gezinnen zit er nog altijd een vertragend effect in het reageren. 

Verhuizen

Het is mogelijk om een plek te vinden waar we meteen naartoe kunnen, zonder al te veel te (ver)bouwen. Het is ook mogelijk dat er een overgangssituatie ontstaat. Misschien moeten we eerst iets ouds slopen, of strippen en verbouwen. Misschien kunnen we nieuw gaan bouwen, maar duurt het zeker een jaar voordat het allemaal klaar is. Wij zijn bereid om dan bijvoorbeeld een tijdelijke woning neer te zetten, zoals een tiny house. Of om met meerdere gezinnen tijdelijk dezelfde woning te delen. Het is misschien niet ideaal, maar het drukt de kosten en vergroot de mogelijkheden. Wij hebben het er absoluut voor over als we daarmee voor de lange termijn een fantastische plek kunnen creëren.